Thức uống theo mùa

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Thức uống theo mùa

Trà Phổ Nhĩ

Giá dùng thử từ 08/10/2019 – 13/10/2019