Thức uống theo mùa

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Thức uống theo mùa

Trà Bích Loa Xuân

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019