Thức uống theo mùa

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Thức uống theo mùa

(Tiếng Việt) Caramel Coffee Smoothie

Giá dùng thử từ 17/07/2019 – 24/07/2019

(Tiếng Việt) Caramel Oolong Smoothie

Giá dùng thử từ 17/07/2019 – 24/07/2019

(Tiếng Việt) Caramel Coffee Latte

Giá dùng thử từ 17/07/2019 – 24/07/2019