Seasonal Drinks

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Seasonal Drinks

Cloud Coffee

Giá giảm từ 04/09 đến 30/09/2020

(Tiếng Việt) Cloud Matcha

Giá giảm từ 04/09 đến 30/09/2020

Summer Breeze

Giá giảm từ 04/08 đến 31/08/2020