Món mới

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Năm 2019

Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân Trân Châu Trắng

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Sữa Gạo Rang Trân Châu Trắng

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Sữa Bích Loa Xuân Trân Châu Trắng

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Sữa Bích Loa Xuân

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Sữa Gạo Rang

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Gạo Rang

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Đông Phương Mỹ Nhân

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Trà Bích Loa Xuân

Giá dùng thử từ 23/04/2019 - 02/05/2019

Năm 2018

Năm 2017