Món mới

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Năm 2019

Trà Phổ Nhĩ

Giá dùng thử từ 08/10/2019 – 13/10/2019

Năm 2018