Món mới

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Năm 2018

Mango Milk Tea

Đến ngày 15/08/2018

Mango Matcha Teaffogato

Đến ngày 15/08/2018

Năm 2017