Strawberry Earl Grey Latte

Strawberry Earl Grey Latte

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Strawberry Earl Grey Latte M 57.000 0 0 0 0
L 63.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.