Menu hiện tại

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Kem

Trà Trái Cây

Okinawa

Latte Series

Thức uống đặc biệt Gong Cha

Trà Bí Đao Gong Cha

Trà Bí Đao Kem Sữa

Trà Oolong Gong Cha

Trà Oolong Kem Sữa

Trà Alisan Gong Cha

Trà Alisan Kem Sữa

Trà Đen Gong Cha

Trà Đen Kem Sữa

Trà Xanh Gong Cha

Trà Xanh Kem Sữa

Trà sữa

Trà nguyên chất

Thức uống sáng tạo

Thức uống đá xay

Topping