Thức uống theo mùa

(English) Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Thức uống theo mùa

Cloud Coffee

Giá giảm từ 04/09 đến 30/09/2020

Cloud Matcha

Giá giảm từ 04/09 đến 30/09/2020

Summer Breeze

Giá giảm từ 04/08 đến 31/08/2020