Quá trình phát triển

Quá trình phát triển thương hiệu Gong cha tại Việt Nam

Lịch sử

Qua quá trình hoạt động công ty TNHH Golden Trust – đơn vị nhượng quyền độc quyền của Gong Cha tại Việt Nam, đã đưa thương hiệu phát triển nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến thân thuộc của các bạn trẻ yêu thích văn hóa trà sữa
2017

Phát triển thêm 15 cửa hàng trên cả nước

+ 7 của hàng trực thuộc tổng công ty
+ 8 cửa hàng nhượng quyền

2016

Phát triển thêm 15 cửa hàng trên cả nước

+ 7 của hàng trực thuộc tổng công ty
+ 8 cửa hàng nhượng quyền

2015

Phát triển thêm 3 cửa hàng tại Thành Phố Hồ Chí Minh

2014

Golden Trust mở cửa hàng Gong Cha đầu tiên tại số 79 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh