(Tiếng Việt) Gong Cha đạt mốc 2.000 cửa hàng trên toàn thế giới

(Tiếng Việt) Gong Cha đạt mốc 2.000 cửa hàng trên toàn thế giới

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.