Contact

Please fill the form to submit your feedback to Gong Cha.

Gong Cha luôn mong muốn nhận được nhưng phản hồi quý giá của quý khách hàng để có cơ hội hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hơn nữa. Những đóng góp của quý khách hàng luôn là tài sản vô giá đối với chúng tôi


Nội dung phản hồi


THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

    1. Gong Cha sẽ luôn giữ bí mật các thông tin của khách hàng và tuân thủ những quy định pháp luật về bảo mật thông tin có liên quan.

    2. Gong Cha có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích giải quyết khiếu nại, than phiền của khách hàng cho:

    - Các bộ phận trực thuộc Gong Cha Việt Nam;

    - Bên thứ ba được ủy quyền chính thức từ Gong Cha Việt Nam cho việc giải quyết các than phiền, khiếu nại mang tính chất nghiêm trọng.

* LƯU Ý:

Quý khách vui lòng cung cấp chính xác các thông tin cá nhân để Gong Cha có thể liên hệ giải quyết các thắc mắc, phản hồi và phàn nàn của khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

Các ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ sẽ khiến quá trình giải quyết phản hồi của quý khách chậm hơn thường lệ