Trà Sữa Xoài Trân Châu Đen

Trà Sữa Xoài Trân Châu Đen

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Sữa Xoài Trân Châu Đen M/Nóng 51.000
 L 57.000