Gong Cha Tài Trợ COLOR ME RUN 2018

Gong Cha Tài Trợ COLOR ME RUN 2018

Gong Cha rất hân hạnh trở thành một trong những nhà tài trợ chính của Color Me Run 2018 diễn ra vào ngày 12/05/2018.