New Drinks

[:en]Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha[:]

2020

Sesame Latte with Milk Foam

Giá giảm từ 23/02 đến 29/02/2020

Matcha Sesame with Milk Foam

Giá giảm từ 23/02 đến 29/02/2020

2019

2018