New Drinks

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Năm 2022

Năm 2021

2020

Summer Breeze

Giá giảm từ 04/08 đến 31/08/2020

2019

2018