Món mới

Giới thiệu thức uống hấp dẫn và đa dạng từ Gong Cha

Năm 2020

(Tiếng Việt) Thiết Quan Âm Đường Nâu Latte 

Giá giảm áp dụng từ 20.01.2020 đến 31.01.2020

(Tiếng Việt) Thiết Quan Âm Đường Nâu Đá Xay 

Giá giảm áp dụng từ 20.01.2020 đến 31.01.2020

Năm 2019