Trà Sữa Okinawa

Trà Sữa Okinawa

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Trà Sữa Okinawa M 51.000 0.0 0.0 0.0 0.0
L 57.000 0.0 0.0 0.0 0.0
Nóng 51.000 0.0 0.0 0.0 0.0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.