Trà Oolong Long Nhãn Táo Đỏ

Trà Oolong Long Nhãn Táo Đỏ

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Oolong Nhãn Táo Đỏ M 47.000
 L 53.000