Thạch Ai-yu

Thạch Ai-yu

Gợi ý thức uống kết hợp : Trà Xanh Đào, Trà Đen Đào, Trà Alisan Chanh Dây, Trà Sữa Khoai Môn…

Giá : 10.000đ