Combo 3 Loại Hạt

Combo 3 Loại Hạt

Tự chọn 3 loại topping khác nhau (trừ Kem sữa)

Giá : 25.000đ