White Pearl

White Pearl

Gợi ý thức uống kết hợp : Trà Xanh Gong Cha, Trà Đen Gong Cha, Trà Earl Grey Gong Cha, Trà Alisan Gong Cha, Trà Oolong Gong Cha, Trà Bí Đao Gong Cha, Trà Oolong, Trà Earl Grey

Giá : 10.000đ