Coconut Jelly

Coconut Jelly

Gợi ý thức uống kết hợp : Yakult Đào Đá Xay, Chanh Ai-yu và Trân Châu Trắng, Đào Hồng Mận Hạt É

Giá : 10.000đ