2-Topping Combo

2-Topping Combo

Tự chọn 2 loại topping khác nhau (trừ Kem sữa)

Giá : 17.000đ