Red Bean

Red Bean

Gợi ý thức uống kết hợp: Trà Xanh, Trà Đen, Trà sữa Trà Xanh, Trà sữa Trà Đen…

Giá : 10.000đ