3-Topping Combo

3-Topping Combo

Tự chọn 3 loại topping khác nhau (trừ Kem sữa)

Giá : 25.000đ