Milk Foam

Milk Foam

Gợi ý thức uống kết hợp : Trà Xanh Đào, Trà Alisan Chanh Dây, Trà Alisan Xoài , QQ Chanh Dây Trà Xanh…

Giá : 16.000đ