Trà Xanh Long Nhãn Táo Đỏ

Trà Xanh Long Nhãn Táo Đỏ

Thông tin


Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Xanh Long Nhãn Táo Đỏ M 47.000
 L 53.000