Trà Sữa Gạo Rang

Trà Sữa Gạo Rang

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Gạo Rang M 53.000
 L 57.000