Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân

Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Sữa Đông Phương Mỹ Nhân M 53.000
 L 59.000