Trà Phổ Nhĩ

Trà Phổ Nhĩ

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Trà Phổ Nhĩ M 47.000
 L 53.000