Trà Earl Grey Hồng Phúc

Trà Earl Grey Hồng Phúc

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Trà Earl Grey Hồng Phúc M 47.000 0 0 0 0
L 53.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.