Salted Caramel Chocolate With Popcorn

Salted Caramel Chocolate With Popcorn

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Salted Caramel Chocolate With Popcorn M 49.000 0 0 0 0
L 55.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.