Popcorn Tea Latte

Popcorn Tea Latte

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine
Popcorn Tea Latte M 59.000 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.