Popcorn Tea Latte

Popcorn Tea Latte

Thông tin

Tên món Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Popcorn Tea Latte 59.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.