Mango Milk Tea

Mango Milk Tea

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Mango Milk Tea M 47.000 42.0 94.2 408.6 366.2
L 53.000 59.3 113.0 594.5 535.1

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.