Hồng Trà Lộc Phát

Hồng Trà Lộc Phát

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Hồng Trà Lộc Phát M 40.000 0 0 0 0
L 46.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.