Cheese Milk Foam

Cheese Milk Foam

Thông tin

Tên món Size Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Cheese Milk Foam M  22.7  46.7  266.1  181.3  181.3
L  31.5  68.4  360.9  242.2  242.2
Nóng  22.7  93.3  269.1  184.3  184.3

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.