Kem Thiết Quan Âm & Trân Châu Đen

Kem Thiết Quan Âm & Trân Châu Đen

Thông tin

Tên món Giá tiền
(VNĐ)
Lượng đường
(g)
Caffeine Calories
(Có đường)
Calories
(Không đường)
Kem Thiết Quan Âm & Trân Châu Đen 29.000 0 0 0 0

(*) Thông tin dinh dưỡng chỉ mang tính chất tham khảo.