CÀ PHÊ

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Cà Phê Gong Cha

Ly Vừa: 54000 VND

Cà Phê Gong Cha & Kem Sữa

Ly Vừa: 64000 VND

* Chỉ có ly vừa.

Ly vừa: 500ml, Ly lớn: 750ml.
Trà tuyệt hảo, vị tuyệt vời!