THỨC UỐNG SÁNG TẠO

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Đào Hồng Mận và Hột É

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Alisan Chanh Dây

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Xanh Mận

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Xanh Đào

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Đen Đào

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Xanh Chanh Dây

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Mật Ong Hột É

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Alisan Xoài

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Alisan Vải

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Oolong Vải

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Chanh Ai-Yu & Trân Châu Trắng

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

QQ Chanh Dây Trà Xanh

Ly Vừa: 47000 VND

Ly Lớn: 53000 VND

Ly vừa: 500ml, Ly lớn: 750ml.
Trà tuyệt hảo, vị tuyệt vời!