TRÀ SỮA

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Trà Sữa Trà Xanh

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Sữa Trà Đen

Ly Vừa: 40000 VND

Ly Lớn: 46000 VND

Trà Sữa Earl Grey

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Sữa Oolong

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Sữa Sương Sáo

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Sữa Cà Phê

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Sữa Trân Châu Đen

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Trà Sữa Chocolate

Ly Vừa: 47000 VND

Ly Lớn: 53000 VND

Trà Sữa Pudding Đậu Đỏ

Ly Vừa: 47000 VND

Ly Lớn: 53000 VND

Trà Sữa Khoai Môn

Ly Vừa: 47000 VND

Ly Lớn: 53000 VND

Trà Sữa Oolong 3J

Ly Vừa: 53000 VND

Ly Lớn: 59000 VND

Trà Sữa Matcha Đậu Đỏ

Ly Vừa: 53000 VND

Ly Lớn: 59000 VND

Trà Sữa Hokkaido

Ly Vừa: 43000 VND

Ly Lớn: 49000 VND

Ly vừa: 500ml, Ly lớn: 750ml.
Trà tuyệt hảo, vị tuyệt vời!