TRÀ NGUYÊN CHẤT

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Trà Xanh

Ly Vừa: 33000 VND

Ly Lớn: 37000 VND

Trà Đen

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Trà Oolong

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Trà Earl Grey

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Trà Alisan

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Trà Bí Đao

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Trà Bí Đao Alisan

Ly Vừa: 36000 VND

Ly Lớn: 42000 VND

Ly vừa: 500ml, Ly lớn: 750ml.
Trà tuyệt hảo, vị tuyệt vời!