Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Gong Cha Tân Bình

Ngày đăng:

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Gong Cha Tân Bình

Ngày đăng: 28/11/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Gong Cha Đà Nẵng

Ngày đăng: 26/10/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Gong Cha Hà Nội - Giảng Võ

Ngày đăng: 15/6/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Gong Cha Tân Phú

Ngày đăng: 16/6/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng mới của Gong Cha tại quận 1 và quận 5

Ngày đăng: 24/02/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Hồ Tùng Mậu

Ngày đăng: 17/02/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng cho cửa hàng vincom B

Ngày đăng: 17/02/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Phú Mỹ Hưng

Ngày đăng: 17/02/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 

Tuyển dụng nhân viên pha chế cho cửa hàng Vincom Gò Vấp

Ngày đăng: 17/02/2016

Cách thức nộp hồ sơ:

Chọn 1 trong 2 phương thức sau

 1. Nộp đơn trực tuyến
 2. Nộp hồ sơ tại cửa hàng
Hồ sơ gồm  
 
 • Mẫu đơn xin việc (tải xuống)
 
 • Sơ yếu lý lịch 
 
 • Hộ khẩu & CMND
 
 • Các bằng cấp liên quan

 
Trà tuyệt hảo, vị tuyệt vời!